foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+48 535 898 170
+48 603 820 811

RODO

 Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PIS-TERM Przemysław Piskorowski, ul. Pigwowa 15, Nadolice Małe 55-003, NIP: 695 142 03 60

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wystawienia zaświadczeń, faktur, sporządzenia umów współpracy lub w podobnym charakterze oraz w celach księgowych, na podstawie art.6 ust.1 pkt b RODO,

  2. Podane przez Panią/Pana dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, nie będą przekazywane osobom trzecim,

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas trwania naszej współpracy,aż do czasu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonania danej umowy, której dane dotyczą, przez okres wymagany przepisami prawa,

  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  6. Podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania,

  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne  do wystawienia dokumentów wymienionych w punkcie 2.